ობიექტის სრული გაფორმება

ობიექტის სრული გაფორმება გულისხმობს, როცა ჩვენი ჯგუფი იღებს შეკვეთას ნოლიდან, ახდენს აზომვითი სამუშაოების ჩატარებას  და შემდეგ დიზაინის საბოოლო სახის შემუშავებას.  ეს შეიძლება იყოს როგორც გარე, ისე შიდა ინეტერიერში. საბოოლო ვარიანტი შეთანხმდება დამკვეთთან და უკვე წარმეობაში ჩაეშვება.

სრული გაფორმების დროს, ერთ ობიექტზე შეიძლება შევხვდეთ თითქმის ყველანაირ სარეკლამო საშეულებებს, ეს იქნება ლაითბოქსი, ბანერი, სტიკერი, მანიშნებლები,ინტერიერის ბრენდირებული ავეჯი, ნავიგაცები, ჰენგერები, აბრები, და ასე შემდეგ.

კატეგორია: