სავიზიტო ბარათები

საინფორმაციო ხასიათისა(ინფორმაციულია), რომელიც მზადდება  ტილოსა და ცარცის ქაღალდით. მისი გამძლეობისთვის ასევე ხდება ლამინირება.

კატეგორია: