ბადე სტიკერი

ეს  წებოვანი სტიკერი ვიზუალურად და შინააროსბრივად განსხვავებულია ჩვეულებრივი სტიკერისგან. მისი  გაკვრის შემდეგ შიგნით არ ბნელა და გარეთ ყველაფერის დანახვა შესაძლებელია.

კატეგორია: