დიბონდის ბოქსი

დიბონდი  ეს არის საფასადე მასალა, რომელიც წარმოადგენს ალუმინის და კაუჩუკის კომპოზიტს. იგი არ არის მნათი, თუმცა შესაძლებელია მისი  მრავლამხრივ გამოყენება.

ჩვენთან ძირითადად დიბონდის ყუთები გამოიყენება მაშტაბური სარეკლამო აბრის დამზადების დროს, რომელზეც წარწერების განთავსება სხვადასხვანაირად ხდება:

1)ხშირად გარვცელებულია ე.წ. შიდა ჭრაში  ამონათებული ორგმინის ასოები

2) ზემოდან დასმული მოცულობითი მანათობელი ასოები.  გამოყენებული მასალებია (დიბონდი, ორგმინა , პვც, მილკვადრატი , ლედ ნათურები )

იხილეთ ფოტოები

კატეგორია: