ვაუჩერი

კომპანიების აქციებისთვის განკუთვნილი  საინფორმაციო საშუალება, რომელიც მიმართულია გაყიდვების გაზრდისთვის.  იგი მზადდება ცარცის ქაღალდისგან.

კატეგორია: