მიმღების მაგიდა

კომპანიაში ან დაწესებულებაში შესვლისას  ყოველთვის მომხმარებლის ყურადღებას იპყრობს,  ამიტომ აუცილებელია დახვეწილი დიზაინის და ხარისხიანი მასალის შერჩევა. ზედ შეგიძლიათ დაატანოთ კომპანიის ლოგო,სახელი და აშ. იგი მზადდება დიბონდი, ორგმინა, პვხ, სტიკერი,არაკალი.

კატეგორია: