სერთიფიკატები, სიგელები და დიპლომები

უნივერსიტეტის, კოლეჯის ან რაიმე პროგრამაში მონაწილეობის  დამადასტურებელი დოკუმენტი შაბლონური ტექსტით ან ინდივიდუალურად შედგენილი,რომელიც იბეჭდება ცარცის და ტილოს ქაღალდის მასალისგან.

კატეგორია: