ფოტო ქაღალდი

დიდი ზომის მყარი მასალა პოსტერების ან პლაკატების დასაბეჭდათ.

კატეგორია: