მანათობელი ყუთი (lightbox)- ი  არის ერთერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული პროდუქტი გარე სარეკლამო სივრცეში.  ჩვენ ვყოფ ლაითბოქსებს ორ სახეობად მცირე ზომის და დიდი მაშტაბური ლაითბოქსები

მცირე ზომის ლაითბოქსების ზომები არის ( სიგანე 10 სმ – სიგრძე 120სმ ) ფარგლებში რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ცალმხრივი ასევე ორმხრივი  გამოყენებული მასალა: (ორგმინა, დიბონდი , არაკალი, სტიკერი, ლედ ნათურები, )

დიდი ზომის ლაითბოქსები იწყება სიგანე 50 სმ და სიგრძე 10;20;30 მეტრი და შეიძლება მეტიც ძირიტადა დიდი ლაითბოქსები არის ცალმხრივი, საჭიროებს მონტაჟის დროს მილკვადრატის კონსტრუქციას, გამოყენებული მასალებია (დიბონდი, ორგმინა , პვც, მიკვადრატი , ლედ ნათურები )

ასევე არსებობს ლაითბოქსები ცვლადი ფირებით, შიდა გამოყენებისთვის მენიუ და აქციებისთვის