ბანერი

არის ფართოფორმატიანი საბეჭდი ფირი, რომელიც არის სხვადასხვა ნაქსოვისა და გარამაჟის ხარისხის მიხედვით.

ბანერი ყველაზე მოთხოვნადი მასალაა გარე გამოყენების საინფორმაციო ბილობორდებისა და ბიუჯეტური სარეკლამო აბრების დასამზადებლად.

ბანერის სამაგრებად და სამონტაჟოდ გამოიყენება რამდენიმე მეთოდი: 1)  ე.წ. ლუვერსები ანუ რკინის რგოლები, რომლითაც ხდება მოჭიმვა სასურველ კედელსა თუ კონსტრუქციაზე

2) შემოკერვით ე.წ. ჯიბეებით გარეშემო, სადაც გაეყრება მყარი მასალა ალმატურა ან მილკვადრატი და შემოიჭიმება არსებულ ჩარჩოზე ან ბილბორდზე,

3) შეიკვრება მილკვადრატის ჩარჩო და გადაიჭიმება ზედ სპეციალური დამჭერი სამაგრებით ან წებოთი,შემდეგ მიმაგრდება სასურველ ადგილზე.

ფერების და ფოტოების გამოყენება შეუზღუდავია.

კატეგორია: